Fototur til Bognæs:

Vi mødes kl. 18.00 ved P-pladsen ved Skyttehuset på Bognæsvej. Fælleskørsel fra klubben kl. 17.00 (tilmelding til formanden).

Bunden af Roskilde Fjord med den fredede halvø Bognæs er et meget flot, sjællandsk fjordlandskab. Langs halvøens fligede kyst ligger græssede strandenge og rørsumpe, der flere steder går over i meget fine skovbryn og bræmmer med højstammet bøgeskov.
Skovene har en tæt bestand af både rådyr og dådyr. Hvis man færdes stille og ikke laver pludselige bevægelser, er der gode chancer for pludselig at stå ansigt til ansigt med disse dyr. Ræven, lækatten og bruden holder også til her.
Fuglelivet i skovene omfatter musvåge, hvepsevåge, skovhornugle, natugle, bogfinke, fuglekonge og træløber m.fl. I den østlige del af Storskoven er der en fiskehejre- og en skarv koloni, og lige i nærheden har et havørnepar ynglet siden 2007.

Bognæs