KFAK generalforsamling

Hvornår:
20. marts 2017 kl. 19:00 – 21:30
2017-03-20T19:00:00+01:00
2017-03-20T21:30:00+01:00
Hvor:
Jagtvej 11
2200 København N
Danmark

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  4. Valg af formand og kasserer, når disse afgår
  5. Valg af andre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  6. Valg af revisorer samt suppleant
  7. Fastsættelse af budget og kontingentets størrelse
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Eventuelt

Forslag til afstemning på generalforsamlingen skal skriftligt fremsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.