KFAK-generalforsamling

Hvornår:
26. marts 2018 kl. 19:00
2018-03-26T19:00:00+02:00
2018-03-26T19:15:00+02:00

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Valg af formand og kasserer, når disse afgår
5. Valg af andre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
6. Valg af revisorer samt suppleant
7. Fastsættelse af budget og kontingentets størrelse
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt