KFAK-generalforsamling:

Hvornår:
29. marts 2021 kl. 19:00 – 20:00
2021-03-29T19:00:00+02:00
2021-03-29T20:00:00+02:00

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Valg af formand og kasserer, når disse afgår
5. Valg af andre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 6. Valg af revisorer samt suppleant
7. Fastsættelse af budget og kontingentets størrelse
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt
Forslag til afstemning på generalforsamlingen skal skriftligt fremsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.