Månedskonkurrence 2015-2016: 4. Papir

Månedskonkurrence 2015-2016: 3. Papir

Månedskonkurrence 2015-2016: 2. Digitalt

Månedskonkurrence 2015-2016: 2. Papir

Månedskonkurrence 2015-2016: 1. Digitalt

1: Ellen Philipson: pigeliv
1: Ellen Philipson: pigeliv
2: Ellen Philipson: pigeliv
2: Ellen Philipson: pigeliv
3: Elsebet Isberg Hansen: Drengeliv
3: Elsebet Isberg Hansen: Drengeliv
4: Per Kær Nielsen
4: Per Kær Nielsen
5: Ove Lyngsie: Pigeliv
5: Ove Lyngsie: Pigeliv
6: Teddy Møller: Mit liv mine regler
6: Teddy Møller: Mit liv mine regler
7: Frede Elman Hansen
7: Frede Elman Hansen
8: Egon Andersen
8: Egon Andersen
9: Neel Andreasen: Drengeliv
9: Neel Andreasen: Drengeliv
10: Mogens V. Hansen: Drengeliv
10: Mogens V. Hansen: Drengeliv
11: Fine Holten: Pigeliv (Serie A)
11: Fine Holten: Pigeliv (Serie A)
11: Fine Holten: Pigeliv (Serie B)
11: Fine Holten: Pigeliv (Serie B)
11: Fine Holten: Pigeliv (Serie C)
11: Fine Holten: Pigeliv (Serie C)
11: Fine Holten: Pigeliv (Serie D)
11: Fine Holten: Pigeliv (Serie D)
11: Fine Holten: Pigeliv (Serie-Samlet)
11: Fine Holten: Pigeliv (Serie-Samlet)
12: Nils Hastrup: Dame holder pause
12: Nils Hastrup: Dame holder pause
13: Poul Jensen: Begejstring
13: Poul Jensen: Begejstring
14: John Gleerup
14: John Gleerup
15: John Gleerup
15: John Gleerup
16: Søren Skram
16: Søren Skram
17: Arne Andreasen: Pigeliv
17: Arne Andreasen: Pigeliv
18: Lisbeth Larsen: Integration
18: Lisbeth Larsen: Integration
19: Karen Astrup
19: Karen Astrup
20: Fine Holten: Pigeliv
20: Fine Holten: Pigeliv
21: Janne Bjørnbøl: pigeliv
21: Janne Bjørnbøl: pigeliv
22: Hans-Henrik Holfelt: Pigeliv
22: Hans-Henrik Holfelt: Pigeliv
23: Per Kær Nielsen
23: Per Kær Nielsen
24: Evelyn Pettersson Fiig: drengeliv
24: Evelyn Pettersson Fiig: drengeliv
25: Karen Astrup
25: Karen Astrup

Månedskonkurrence 2015-2016: 1. Papir

1: Ove Lyngsie: Fårene på markenmarken
1: Ove Lyngsie: Fårene på marken
2: Hans-Henrik Holfelt
2: Hans-Henrik Holfelt
3: Nils Hastrup: Kloakspuling
3: Nils Hastrup: Kloakspuling
4: Frede Elman Hansen
4: Frede Elman Hansen
5: Nils Hastrup: Hænder i olie
5: Nils Hastrup: Hænder i olie
6: Per Kær Nielsen
6: Per Kær Nielsen
7: Frede Elman Hansen
7: Frede Elman Hansen
8: Egon Andersen
8: Egon Andersen
9: Hans-Henrik Holfelt
9: Hans-Henrik Holfelt
10: Per Kær Nielsen
10: Per Kær Nielsen
11: Evelyn Pettersson Fiig: Trold eller krabbe
11: Evelyn Pettersson Fiig: Trold eller krabbe
12: Mogens V. Hansen: Adam og ebbe
12: Mogens V. Hansen: Adam og ebbe
13: Mogens V. Hansen: Vinduespudseren
13: Mogens V. Hansen: Vinduespudseren
14: John Nielsen: Flyopvisning
14: John Nielsen: Flyopvisning
15: Elsebet Isberg Hansen: Klostergangen
15: Elsebet Isberg Hansen: Klostergangen
16: Arne Andreasen: Tufjorden Nordkapp
16: Arne Andreasen: Tufjorden Nordkapp
A17-P28-1516-1-001
17: Egon Andersen
18: Lisbeth Larsen: Kartoffelmark
18: Lisbeth Larsen: Kartoffelmark
19: Fine Holten: Jordsand
19: Fine Holten: Jordsand
20: Evelyn Pettersson Fiig:
20: Evelyn Pettersson Fiig: Skov
21: Teddy Møller: Flourishing love
21: Teddy Møller: Flourishing love
22: Lisbeth Larsen
22: Lisbeth Larsen
23: John Gleerup
23: John Gleerup
24: John Gleerup
24: John Gleerup
25: Ove Lyngsie: Solopgang
25: Ove Lyngsie: Solopgang

Månedskonkurrence 2014-2015: 6. Digitalt

Månedskonkurrence 2014-2015: 6. Papir

Månedskonkurrence 2014-2015: 5. Digitalt

Månedskonkurrence 2014-2015: 5. Papir