Program

PDF version af program for foråret 2020 kan findes her:

Forårsprogram 2020 (104 downloads)
maj
18
man
Fototur til CopenHill – Amager Bakke:
maj 18 kl. 19:00

Mødested: Uden for caféen neden for bakken. Adressen er Vindmøllevej 6, 2300 København S.
I oktober åbnede den grønne skibakke på taget af Amagerforbrændingen. Bakken benyttes til skiløb, snowboards, løb, street fitness mm. Bakken er også tilplantet med træer, buske og planter, og bakkens top kan nås ad stier og trapper. Der er også elevator til udsigten over København og Øresund fra 85 meters højde. En 80 meter høj klatrevæg forventes færdig i foråret 2020.

Vi slutter af hos John Nielsen i Haveforeningen Strandlyst overfor. Transport: se https://www.copenhill.dk/info/getting-here

maj
20
ons
KFAK fotorejsen 2020 går til Budapest:
maj 20 – maj 24 heldags

Fotorejsen bliver en 5-dages tur med 4 overnatninger på hotel i Budapest.
Om dagen går vi rundt og fotograferer i større eller mindre grupper. Om aftenen spiser vi altid sammen og udveksler dagens oplevelser og erfaringer med hinanden.
Ægtefæller/samlevere er velkomne på fotorejsen.

jun
8
man
Fototur til Køge:
jun 8 kl. 18:00

Mødested: Foran Køge S-togsstation på vestsiden (Ivar Huitfeldtsvej)
Køge er en ældre købstad med en række gamle byhuse placeret i sin bymidte, især omkring Køge Torv, hvor bl.a. Køge Rådhus og Kong Hans’ Gård, fra henholdsvis 1550 og 1634, ligger side om side med ældre borgerhuse. Mellem Kirkestræde og Nørregade ligger Sankt Nicolai Kirke, en gotisk kirkebygning opført i løbet af årene 1250-1300 med et 43 meter højt tårn. Kirken er byens vartegn. I Kirkestræde 20 finder man Danmarks ældst daterede bindingsværkshus, som er opført i 1527. Og så er der Køge Havn.

jun
15
man
Fototur til Bognæs:
jun 15 kl. 18:00

Vi mødes kl. 18.00 ved P-pladsen ved Skyttehuset på Bognæsvej. Fælleskørsel fra klubben kl. 17.00 (tilmelding til formanden).

Bunden af Roskilde Fjord med den fredede halvø Bognæs er et meget flot, sjællandsk fjordlandskab. Langs halvøens fligede kyst ligger græssede strandenge og rørsumpe, der flere steder går over i meget fine skovbryn og bræmmer med højstammet bøgeskov.
Skovene har en tæt bestand af både rådyr og dådyr. Hvis man færdes stille og ikke laver pludselige bevægelser, er der gode chancer for pludselig at stå ansigt til ansigt med disse dyr. Ræven, lækatten og bruden holder også til her.
Fuglelivet i skovene omfatter musvåge, hvepsevåge, skovhornugle, natugle, bogfinke, fuglekonge og træløber m.fl. I den østlige del af Storskoven er der en fiskehejre- og en skarv koloni, og lige i nærheden har et havørnepar ynglet siden 2007.

Bognæs

jun
22
man
Fototur til Nordvestkvarteret:
jun 22 kl. 18:00

Frem mod 1980-erne præget af socialt boligbyggeri, samt industri, og en del hærværk og overfald; måske derfor et dårligt rygte. I dag er området dog byfornyet, hvor industribygninger er renoveret til moderne beboelse. Der er stor etnisk diversitet. I området, 2 store grønne arealer – Utterslev moses nordvestlige del og Bispebjerg Kirkegård, samt sportsarealet ved Genforeningspladsen. Andre steder som: Emaljehaven, Rødkilde Park og Ungdomshuset på Dortheavej.
Vi mødes ved biblioteksbygningen Rentemestervej 76 – kl. 18.00

jun
29
man
KFAK-sæsonafslutning i Tivoli:
jun 29 kl. 19:00

Traditionen tro slutter vi sæsonen af med et lille digitalt fotorally med 5 emner i Tivoli. Billederne skal være taget samme aften i Tivoli inden haven lukker.
Kl. 21 mødes vi i Biergarten og ønsker hinanden en god sommer.
Jakob Lautrup leverer emnerne, og er dommer ved bedømmelsen af Tivolikonkurrencen til efteråret.