Fototur til Saltholm:

Hvornår:
7. juni 2021 kl. 10:00 – 19:00
2021-06-07T10:00:00+02:00
2021-06-07T19:00:00+02:00

Naturen her er helt enestående og uberørt og er Østdanmarks vigtigste yngleområde for fugle og er et attraktivt sted for trækfugle. Her yngler op mod 20.000 fugle og her ses sjældne arter som Brushøne, Engryle, stor Kobbersneppe og Mosehornugle. På Saltholm findes Danmarks eneste ynglekoloni for Bramgæs.
Jeg har aftalt med Holmemand, Bo Kratholm at vi sejler fra Dragør havn kl 10:00, der er plads til 10 gæster i hans båd, er interessen for turen stor (15-20) vil Bo sejle en ekstra tur ca. kl 11 fra Kastrup havn. Vi sejler retur fra Saltholm kl. 17.
Praktisk vandtæt fodtøj er en fordel. Saltholm har 1 toilet, alt mad og drikke skal medbringes. Tilmelding nødvendig, senest tirsdag d. 24. april
Pris kr. 200 pr Pers.