Program

PDF version af program for foråret 2020 kan findes her:

Forårsprogram 2020 (83 downloads)
mar
2
man
Bedømmelse af 5. månedskonkurrence:
mar 2 kl. 19:00

En ekstern dommer gennemgår de 25 bedste billeder i hver kategori af de fotos, der blev indleveret den 3. februar 2020.

Indlevering til 6. månedskonkurrence:

Emner: Papir: Byen efter solnedgang. Digital: Frit emne.
HUSK også digital kopi af papirbillederne og at upload skal ske til upload@kfak.dk senest kl. 24.00. Papirbillederne afleveres i klubben senest kl. 21. Afleveringsregler se side 2 i dette program

Indlevering til Region Nord Foto Seriekonkurrence:

Husk at billederne skal være registreret via RN og etiketten derfra skal være på bagsiden. Husk også at deres format i upload er anderledes end KFAK’s format. Deres hjemmeside: http://rnfoto.nu/

mar
4
ons
Workshop om fotoklubbens fotostudie:
mar 4 kl. 19:00

Fotoklubben har et glimrende fotostudie med flashanlæg, baggrundsruller og alt hvad der hører til, når der skal fotograferes portræt, model eller tabletop.
Under Jesper Jensens kyndige vejledning, kan du i aften lære at bruge fotostudiet, men også at rigge det til og pakke det sammen efter brug.

mar
9
man
Kira Arsland – fotograf og model:
mar 9 kl. 19:00

Kira er udlært og arbejder som fotohandler, men er så fascineret af fotografering, at hun ikke kun sælger fotoudstyr, men hun arbejder også selv bag kameraet som fotograf og foran kameraet som model, hvor hendes flotte tatoveringer ofte kommer til deres ret.
Som fotograf laver Kira helst portrætter med et tvist i sort/hvid og i naturligt lys.

Mød ”Pigen med grønt hår og kop”

Intern bedømmelse af de ikke antagne billeder fra 5. månedskonkurrence.
Billederne vises og er autor til stede, kan denne bede om at få billederne kommenteret af klubbens medlemmer.

mar
12
tors
Region Nord Foto. Bedømmelse af Papir 2-konkurrencen:
mar 12 kl. 19:30

Arrangør: Køge Fotoklub
Fælleskørsel fra klubben kl. 18.30 (tilmelding til formanden). Adressen: Følger senere

mar
16
man
Fotoduel KFAK mod Fotoakrobaterne:
mar 16 kl. 19:00

Den traditionsrige duel med Fotoakrobaterne afvikles i år hos KFAK, og er en duel på digitale billeder.
Hver klub medbringer 59
digitale, der duellerer parvis.

Den klub der til sidst har vundet flest dueller, har vundet årets fotoduel

mar
23
man
Fotokurser på Grundtvigs Højskole og Fatamorgana:
mar 23 kl. 19:00

Flere af klubbens medlemmer har gennem årene deltaget i fotokurser på bl.a. Grundtvigs Højskole og Fatamorgana. Evelyn Pettersson Fiig, Dorthe Dalby Nielsen og Fine Holten vil fortælle om nogle af de kurser, som de har været på. De viser også nogle af de billeder, som blev resultatet af de stillede opgaver.

mar
30
man
KFAK-generalforsamling:
mar 30 kl. 19:00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  4. Valg af formand og kasserer, når disse afgår
  5. Valg af andre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  6. Valg af revisorer samt suppleant
  7. Fastsættelse af budget og kontingentets størrelse
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Eventuelt

Forslag til afstemning på generalforsamlingen skal skriftligt fremsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

apr
1
ons
Makrofotografering – workshop:
apr 1 kl. 19:00

Medbring kamera og hvad du har af makro udstyr (objektiv eller mellemringe). Et stativ og evt. Flash vil også være godt at have med, og evt. bærbar computer. Desuden må du meget gerne medbringe en lille genstand, som vi kan bruge til at fotografere og lege med focus stacking.

apr
6
man
Bedømmelse af 6. månedskonkurrence:
apr 6 kl. 19:00

En ekstern dommer gennemgår de 25 bedste billeder i hver kategori af de fotos, der blev indleveret den 2. marts 2020.

Indlevering til Amdings Naturkonkurrence:

Max 5 enkeltstående papirbilleder, ingen serier
Motiver af natur – uberørt af menneskehånd, og uden synlige spor af redigering. Digital kopi skal huskes. Se konkurrenceregler på KFAK’s hjemmeside.

apr
13
man
2. påskedag. Intet møde
apr 13 heldags
apr
20
man
Kun en skygge af mig selv:
apr 20 kl. 19:00

Frank Vedel arbejder med haikudigte på en fotobaggrund af hans egne billeder.
Et haiku-digt er et kort japansk inspireret lyrisk digt, som skal indeholde naturen og foregå i nutid og være opbygget efter ganske bestemte regler.
Haiku-digtningen opstod i 1600-tallet, fra denne tid er en af de mest kendte digtere Matsuo Basho. https://da.wikipedia.org/wiki/Haiku

Intern bedømmelse af de ikke antagne billeder fra 6. månedskonkurrence:

Billederne vises og er autor til stede, kan denne bede om at få billederne kommenteret af klubbens medlemmer.

apr
21
tirs
Region Nord Foto: Bedømmelse af Serie-konkurrencen
apr 21 kl. 19:30

Arrangør: Ølstykke Fotoklub
Fælleskørsel fra klubben kl. 18.45 (tilmelding til formanden).
Adresse: Følger senere

apr
27
man
Lennart Weber om Geniet fra Nellerød:
apr 27 kl. 19:00

Snedker Jens Poul Andersen (1844-1935) var en fantastisk dygtig håndværker, der kunne lave alt. Han blev betegnet som ‘Danmarks svar på Edison’. Han byggede møbler, violiner, cykler og mejetærskere. Og så fremstillede han over 300 meget smukke fotoapparater, filmoptagere og hundredvis af stereoskoper. Gennem 50 år havde han et meget tæt samarbejde med kgl. hoffotograf Peter Elfelt. Disse elementer indgår i det foredrag, som forfatter Lennart Weber vil underholde os med.

maj
4
man
Bedømmelse af Amdings Naturkonkurrence:
maj 4 kl. 19:00

En ekstern dommer vurderer billederne, indleveret 6. april, og vinderen af det bedste billede, tildeles vandrepræmien.

maj
6
ons
Workshop Lightroom:
maj 6 kl. 19:00

Frede Elman Hansen vil gennemgå 2 af de mest benyttede moduler i Lightroom, organisering af billeder samt redigering af billeder. (Print modulet i Lightroom blev gennemgået onsdag d. 8. januar)

maj
11
man
Diskussion af egne billeder:
maj 11 kl. 19:00

Denne aften vil vi i små grupper diskutere vores medbragte billeder. Tanken er, at vi i grupperne giver hinanden konstruktiv billedkritik samt udveksler inspiration og idéer til optagelse og efterbehandling af billeder. Medbring max. 4 af dine egne billeder – som print eller på din IPad/pc.

maj
18
man
Fototur til CopenHill – Amager Bakke:
maj 18 kl. 19:00

Mødested: Uden for caféen neden for bakken. Adressen er Vindmøllevej 6, 2300 København S.
I oktober åbnede den grønne skibakke på taget af Amagerforbrændingen. Bakken benyttes til skiløb, snowboards, løb, street fitness mm. Bakken er også tilplantet med træer, buske og planter, og bakkens top kan nås ad stier og trapper. Der er også elevator til udsigten over København og Øresund fra 85 meters højde. En 80 meter høj klatrevæg forventes færdig i foråret 2020.

Vi slutter af hos John Nielsen i Haveforeningen Strandlyst overfor. Transport: se https://www.copenhill.dk/info/getting-here

maj
20
ons
KFAK fotorejsen 2020 går til Budapest:
maj 20 – maj 24 heldags

Fotorejsen bliver en 5-dages tur med 4 overnatninger på hotel i Budapest.
Om dagen går vi rundt og fotograferer i større eller mindre grupper. Om aftenen spiser vi altid sammen og udveksler dagens oplevelser og erfaringer med hinanden.
Ægtefæller/samlevere er velkomne på fotorejsen.

maj
25
man
Sommerafslutning:
maj 25 kl. 18:00

Sommerafslutningen er årets hyggelige grillfest, hvor vi uddeler fotoklubbens vandrepokaler og andre præmier til de fotografer, der har gjort sig fortjent til at blive hædret.
Du skal selv medbringe dine egne bøffer, pølser, fisk e.l. til grillen.
Fotoklubben sørger for en varm grill og tilbehøret til et vellykket festmåltid.

Drikkevarer kan købes til normale klubpriser.

jun
1
man
2. pinsedag. Intet møde
jun 1 heldags
jun
8
man
Fototur til Køge:
jun 8 kl. 18:00

Mødested: Foran Køge S-togsstation på vestsiden (Ivar Huitfeldtsvej)
Køge er en ældre købstad med en række gamle byhuse placeret i sin bymidte, især omkring Køge Torv, hvor bl.a. Køge Rådhus og Kong Hans’ Gård, fra henholdsvis 1550 og 1634, ligger side om side med ældre borgerhuse. Mellem Kirkestræde og Nørregade ligger Sankt Nicolai Kirke, en gotisk kirkebygning opført i løbet af årene 1250-1300 med et 43 meter højt tårn. Kirken er byens vartegn. I Kirkestræde 20 finder man Danmarks ældst daterede bindingsværkshus, som er opført i 1527. Og så er der Køge Havn.

jun
15
man
Fototur til Bognæs:
jun 15 kl. 18:00

Vi mødes kl. 18.00 ved P-pladsen ved Skyttehuset på Bognæsvej. Fælleskørsel fra klubben kl. 17.00 (tilmelding til formanden).

Bunden af Roskilde Fjord med den fredede halvø Bognæs er et meget flot, sjællandsk fjordlandskab. Langs halvøens fligede kyst ligger græssede strandenge og rørsumpe, der flere steder går over i meget fine skovbryn og bræmmer med højstammet bøgeskov.
Skovene har en tæt bestand af både rådyr og dådyr. Hvis man færdes stille og ikke laver pludselige bevægelser, er der gode chancer for pludselig at stå ansigt til ansigt med disse dyr. Ræven, lækatten og bruden holder også til her.
Fuglelivet i skovene omfatter musvåge, hvepsevåge, skovhornugle, natugle, bogfinke, fuglekonge og træløber m.fl. I den østlige del af Storskoven er der en fiskehejre- og en skarv koloni, og lige i nærheden har et havørnepar ynglet siden 2007.

Bognæs

jun
22
man
Fototur til Nordvestkvarteret:
jun 22 kl. 18:00

Frem mod 1980-erne præget af socialt boligbyggeri, samt industri, og en del hærværk og overfald; måske derfor et dårligt rygte. I dag er området dog byfornyet, hvor industribygninger er renoveret til moderne beboelse. Der er stor etnisk diversitet. I området, 2 store grønne arealer – Utterslev moses nordvestlige del og Bispebjerg Kirkegård, samt sportsarealet ved Genforeningspladsen. Andre steder som: Emaljehaven, Rødkilde Park og Ungdomshuset på Dortheavej.
Vi mødes ved biblioteksbygningen Rentemestervej 76 – kl. 18.00

jun
29
man
KFAK-sæsonafslutning i Tivoli:
jun 29 kl. 19:00

Traditionen tro slutter vi sæsonen af med et lille digitalt fotorally med 5 emner i Tivoli. Billederne skal være taget samme aften i Tivoli inden haven lukker.
Kl. 21 mødes vi i Biergarten og ønsker hinanden en god sommer.
Jakob Lautrup leverer emnerne, og er dommer ved bedømmelsen af Tivolikonkurrencen til efteråret.