Program

PDF version af program for foråret 2021 kan findes her:

Forårsprogram 2021 (60 downloads)

 

 

mar
1
man
Bedømmelse af 5. månedskonkurrence:
mar 1 kl. 19:00 – 20:00

En ekstern dommer gennemgår de 25 bedste billeder i hver kategori af de fotos der blev indleveret den 1. februar 2021.
Indlevering til 6. månedskonkurrence:
Papirbilleder: ”Forladt” Digitale billeder: ”Frit emne”

mar
3
ons
Workshop – Portfoliomapper:
mar 3 kl. 19:00 – 20:00

I Momentos kalender står der ”Portfolioaften” den første torsdag i hver måned. Disse
aftener giver de hinanden konstruktiv billedkritik og inspiration til udvikling.
Tre af Momentos medlemmer, Jan, Erik og Lars, vil denne aften dele deres erfaringer med og viden om portfoliomapper med KFAK. De vil fortælle om arbejdet med mapperne, herunder om udvælgelse af billeder og om udformning af selve mappen. De medbringer også egne mapper som eksempler på, hvordan portfoliomapperne kan se ud.

mar
8
man
KFAK’s bibliotek:
mar 8 kl. 19:00 – 20:00

Jan vil bl.a. fortælle om hvilke bøger, der er i biblioteket, gamle som nye. Der gennemgås også hvordan man låner, om blanket og lånetid.

Intern bedømmelse af ikke antagne billeder fra 5. månedskonkurrence:
Billederne vises og er autor til stede, kan denne bede om at få billederne kommenteret af klubbens medlemmer

mar
15
man
Naturfotografi v/Jens Jakobsson:
mar 15 kl. 19:00 – 20:00

Jens elsker naturen og alle de sanseindtryk man kan få, når man færdes i naturen. Han forsøger at få sine naturfotografier til enten at udtrykker følelser, at være smukke eller at vise naturens luner. Jens vil hellere have et smukt eller interessant billede af et helt almindeligt dansk dyr, end et kedeligt billede af et sjældent dyr.

Jens har deltaget i Den Nationale de seneste to år, og vundet en guldmedalje begge år – i 2020 i kategorien Natur. Han er også med i Naturfotograferne i Danmark, hvor han vandt i én af kategorierne i årskonkurrencen 2020.
Jens vil vise nogle af sine billeder, fortælle lidt om historien bag dem og om sin billedredigering.

mar
22
man
Fotoduel mellem KFAK og Momento:
mar 22 kl. 19:00 – 20:00

Fotoduellen, der afvikles hos KFAK, er en duel på digitale billeder. Hver fotoklub medbringer 59 digitale billeder. Billederne duellerer parvis og den klub, der til sidst har vundet flest dueller, har vundet årets fotoduel.

mar
29
man
KFAK-generalforsamling:
mar 29 kl. 19:00 – 20:00

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Valg af formand og kasserer, når disse afgår
5. Valg af andre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 6. Valg af revisorer samt suppleant
7. Fastsættelse af budget og kontingentets størrelse
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt
Forslag til afstemning på generalforsamlingen skal skriftligt fremsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

apr
5
man
2. påskedag. Intet møde
apr 5 kl. 19:00 – 20:00
apr
7
ons
Lightroom workshop:
apr 7 kl. 19:00 – 20:00

Henrik Boserup viser redigering og begrunder sine redigeringsvalg. Brug af print modulet til eksport af billede.

apr
12
man
Bedømmelse af 6. månedskonkurrence:
apr 12 kl. 19:00 – 20:00

En ekstern dommer gennemgår de 25 bedste billeder i hver kategori af de fotos der blev indleveret den 1. marts 2021.

Indlevering af billeder til Thorstensen konkurrencen:
I flg. reglerne skal man have været medlem 1 år (af KFAK eller DNK). Der skal indsendes 5 papirbilleder uden indbyrdes sammenhæng. Formater m.m. se: konkurrence-reglerne på hjemmesiden.

apr
19
man
Lisbeth viser billeder:
apr 19 kl. 19:00 – 20:00

fra New England (USA) og omegn inkl. Nova Scotia og verdens største tidevandsforskel. Rejsen foregik i 2018 i løvfaldsperioden.

Intern bedømmelse af ikke antagne billeder fra 6. månedskonkurrence: Billederne vises og er autor til stede, kan denne bede om at få billederne kommenteret af klubbens medlemmer

apr
26
man
Yaman Konuralp og hans Street Photography:
apr 26 kl. 19:00 – 20:00

Når Yaman dyrker sin lidenskab for sort/hvid street photography er han den diskrete iagttager, der fanger stemninger og personer i nuet uden selv at blive en del af situationen.
Yaman tager mange portrætter – både indendørs og som street-fotograf. Han fotograferer både politikere, musikere, skuespillere, Hus Forbi-sælgere og mange andre
Han viser også street-billeder lavet i analog sort/hvid teknik fra mange af de store byer i Centraleuropa. Billeder som han selv har fremkaldt og scannet.
Yaman er norsk/tyrkisk, opvokset i Istanbul og Kristiansand, og lærte den fotografiske teknik mens han uddannede sig til arkitekt i England. Han har nu boet 19 år i Danmark, hvor mange af hans stemningsfulde billeder er taget.
https://vimeo.com/264460568 https://www.flickr.com/photos/115480672@N04/page1

maj
3
man
Bedømmelse af Thorstensen konkurrencen:
maj 3 kl. 19:00 – 20:00

En ekstern dommer gennemgår billederne. Der er pengepræmier til 1. og 2. placering.

Ole Bo Jensen og hans tilværelse som professionel fotograf:
Ole viser egne billeder fra sin tid som amatørfotograf i KFAK og sin nuværende tilværelse som professionel fotograf

maj
5
ons
Workshop om digitalisering af billeder:
maj 5 kl. 19:00 – 20:00

Hvordan får vi digitaliseret alle vores gamle dias og papirbilleder?
Der demonstreres scanning af dias, filmstrimler og papirbilleder på en moderne Epson V850 Pro scanner.
Egon Andersen fortæller om digitalisering af dias og billeder ved hjælp af affotografering.

maj
10
man
Steen Bøtker:
maj 10 kl. 19:00 – 20:00

Steen startede egentligt med foto i folkeskolen i 70’erne, men det var først midt i 00’erne det for
alvor tog fart. I første omgang med interesse for urbex og forladte steder. De sidste små 10 år har
fokus dog været på sport, primært motionsløb, trail og MTB. Sideløbende har en kærlighed for
Berlin gjort byen til et sideprojekt, som sidste år endte med en selvudgivet fotobog
(selfpublishing). Steen fortæller lidt om det at lave en bog (det er faktisk lettere og billigere end
man skulle tro), om hans fascination for byen og viser nogle af hans favoritsteder i Berlin

maj
13
tors
Måske tur til Nord-Jylland:
maj 13 – maj 16 heldags

Mere herom senere.

maj
17
man
Nyere medlemmer viser billeder:
maj 17 kl. 19:00 – 20:00

To af vores nyeste medlemmer, Inge Olander og Ulrich Jakobsson, viser egne billeder.

maj
24
man
2. pinsedag. Intet møde.
maj 24 kl. 19:00 – 20:00
maj
31
man
Sommerafslutning:
maj 31 kl. 18:00 – 19:00

Sommerafslutningen er årets hyggelige grillfest, hvor vi uddeler fotoklubbens vandrepokaler og andre præmier til de fotografer, der har gjort sig fortjent til at blive hædret.
Du skal selv medbringe dine egne bøffer, pølser, fisk e.l. til grillen.
Fotoklubben sørger for en varm grill og tilbehøret til et vellykket festmåltid.
Drikkevarer kan købes til normale klubpriser.

jun
7
man
Fototur til Saltholm:
jun 7 kl. 10:00 – 19:00

Naturen her er helt enestående og uberørt og er Østdanmarks vigtigste yngleområde for fugle og er et attraktivt sted for trækfugle. Her yngler op mod 20.000 fugle og her ses sjældne arter som Brushøne, Engryle, stor Kobbersneppe og Mosehornugle. På Saltholm findes Danmarks eneste ynglekoloni for Bramgæs.
Jeg har aftalt med Holmemand, Bo Kratholm at vi sejler fra Dragør havn kl 10:00, der er plads til 10 gæster i hans båd, er interessen for turen stor (15-20) vil Bo sejle en ekstra tur ca. kl 11 fra Kastrup havn. Vi sejler retur fra Saltholm kl. 17.
Praktisk vandtæt fodtøj er en fordel. Saltholm har 1 toilet, alt mad og drikke skal medbringes. Tilmelding nødvendig, senest tirsdag d. 24. april
Pris kr. 200 pr Pers.

jun
14
man
Fototur til Tisvilde Hegn og Vejby Strand:
jun 14 kl. 15:00 – 16:00

Tisvilde Hegn er målet for fototuren. Der er meget smuk natur at fotografere i området. Troldeskoven, Asserbo Slotsruin, stranden og klitterne.
Kl. 15 mødes vi på P-pladsen i den nordlige ende af Tisvilde Hegn.
Tilmelding til fælleskørsel til formanden.
Kl. 18 samles vi i Torben Uhrskovs sommerhus, Frits Nielsens Vej 10, 3210 Vejby, til hyggelig sammenkomst med Torbens legendariske flæskestegssandwich.
Vores gode ven, fotografen Piotr Topperzer, kommer også, og vil vise nogle af sine markante billeder. Aftenen slutter måske med en solnedgangstur til det smukke Heatherhill inden vi forlader Vejby Strand.

jun
21
man
Fototur til Enghave Brygge:
jun 21 kl. 18:00 – 19:00

Omkring byggepladsen til den kommende Metrostation Enghave Brygge er opført et hegn, som er et gigantisk 470 meter langt maleri. Forskellige kunstnere har malet hver sin periode af menneskehedens evolution.
Hele kvarteret omkring Sydhavns Brygge undergår i disse år en total forvandling fra industri til bolig.
Vi mødes og slutter ved Kahyt & Kaffe, Skibbroen 2, 2450 København SV.
Bus 7A kører fra Hovedbanen ved Tivoli med retning mod Ny Ellebjerg st. Stå af ved Toldkammeret (Vasbygade).
https://m.dk/stationer/enghave-brygge/byens-hegn-enghave-brygge/ https://m.dk/media/3486/ehb-guide-okt-2020.pdf
https://www.kahytogkaffe.dk/

jun
28
man
KFAK-sæsonafslutning i Tivoli:
jun 28 kl. 18:00 – 19:00

Traditionen tro slutter vi sæsonen af med et lille digitalt fotorally med 5 emner.
Billederne skal være taget samme aften i Tivoli inden haven lukker.
Vi mødes ved Tivolis hovedindgang – Vesterbrogade.
Kl. 21 mødes vi i Biergarten og ønsker hinanden god sommer. Dorthe Dalby Nielsen leverer emnerne, og er dommer ved bedømmelsen af Tivoli konkurrencen til efteråret.

aug
2
man
Tur til Hillerød:
aug 2 kl. 18:00 – 19:00

Nærmere detaljer følger senere.