Brug af klubbens atelier

Profilite300Lån af atelieret

 • Brug af atelieret og KFAK’s flashanlæg er gratis for klubbens medlemmer
 • Læs mere om reservation af lokalet her.
 • Nøgler lånes hos formanden for en uge ad gangen, eller du kan, mod et depositum på 200 kr., få din egen personlige nøgle til lokalerne.

Etablering af atelieret  i mødelokalet

 1. Stole og borde flyttes væk fra lokalets bageste halvdel. Bordene kan klappes sammen, så de fylder mindst muligt.
 2. Træpladerne, som står i bagenden af lokalet op ad væggen ud mod gangen, lægges ud på gulvet for at danne underlag for baggrundspapiret, som ellers let trædes i stykker.
 3. Baggrundspapiret (sort, hvid eller grå) rulles ned fra holderen på bagvæggen, og den lange metalskinne bruges til at holde papiret fast ved gulvet. Der står yderligere ruller i farverne blå, rød og brun i det smalle skab mellem mødelokale og køkken, og der er en stige i skabet i gangen. Vær påpasselig med så vidt muligt ikke at tilsmudse baggrundspapiret, da rullerne er temmelig dyre. Ved evt. udskiftning af rullen må skruetvingerne ikke strammes for meget, da det vil besværliggøre op- og nedrulningen.
 4. Flashanlæg opsættes. Det består af to lamper med diverse tilbehør, som står i skabet i biblioteket.
 5. Hvis en af pærerne i flashanlægget brænder ud eller noget går i stykker, underrettes kassereren formanden, som vil sørge for nyindkøb. Hvis en baggrundsrulle er ved at være brugt op, kan du henvende dig til KFAK’s formand (formand@kfak.dk).
 6. Når du er færdig ryddes alt op, så det står, som man fandt det. NB! Det kan være nødvendigt at styre oprulningen af baggrundsrullen, sådan at der undgås skæv oprulning, som vil skade rullen i siden.

Et par praktiske detaljer

 • Nøgler til skabene ligger i KFAK’s pengeskab.
 • Undlad at røre ved pæren i flashlamperne, da de ellers let går i stykker.
 • Undlad at træde på kablerne, som er sarte.
 • Pas på du ikke falder over kablerne og vælter stativ og lampe.