Intern bedømmelse af ikke antagne billeder

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 15. januar 2024
19:00

Kategori Ingen Kategori


ra 3. måneds-konkurrencen og fra seriekonkurrencen.
BEMÆRK: Alle billeder kommenteres, med mindre autor ikke ønsker det.