KFAK’s ordinære generalforsamling

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 25. marts 2024
19:00

Kategori Ingen Kategori


Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.Valg af dirigent
2.Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3.Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 4.Behandling af indkomne forslag
5.Fastsættelse af budget og kontingentets størrelse 6.Valg af formand og kasserer, når disse afgår
7.Valg af andre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 8.Valg af revisorer samt suppleant
9.Eventuelt