KFAK’s ordinære generalforsamling

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 27. marts 2023
19:00 - 22:00

Kategori Ingen Kategori


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 4. Valg af formand og kasserer, når disse afgår
5. Valg af andre bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 6. Valg af revisorer samt suppleant
7. Fastsættelse af budget og kontingentets størrelse
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt