Månedskonkurrence 6 – 2018-19 Papir – Emne: Regnvejr