Månedskonkurrence 1 – 2017-18 – Digitalt – Emne: Set oppe fra