Månedskonkurrence 2 – 2017-18 – Papir – Det legende menneske