Månedskonkurrence 1 – 2018-19 – Digital – Emne: Tæt på