Månedskonkurrence 2 – 2018-19 – Papir – Emne: Spor